Święto Niepodległości w Iławie

Burmistrz Miasta Iławy, Przewodniczący Rady Miejskiej, Proboszcz Parafii Sw. Alberta zapraszają na Uroczyste Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 11 listopada 2017 r. Przebieg uroczystości: 11:00 - Apel poległych na 

Cmentarzu Komunalnym przy grobie Nieznanego Żołnierza (ul. Wyszyńskiego). Apel przeprowadzą harcerze z Hufca ZHP Iława. 12:00 - Kościół Św. Brata Alberta: uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, pieśni patriotyczne w wykonaniu Krzysztofa Gwiazdy (bas/baryton) akopaniament Stanisław Deja. 15:00 Kinoteatr Pasja: XXIX Prezentacje Polskiej Pieśni i Piosenki Historycznej "pozłacany Warkocz - śpiewnik śląski" w wykonaniu zespołu "Canticorum" z Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie.