Działaj lokalnie!

Stowarzyszenie Twórców Kultury Regionu Iławskiego IST-ART zrealizowało projekt „Twórcy dla Niepodległej” dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Gminę Miejską Iława poprzez Ośrodek Działaj Lokalnie 

Stowarzyszenie Przystań z siedzibą w Iławie. W ramach projektu młodzież wykonała wizerunek Orła Białego w formie witrażu oraz rzeźbę Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Zapraszamy do oglądania wystawy projektowych prac . Dostępna jest ona w naszym biurze w jego godzinach pracy.