Rowerowy Rajd Solidarności 2020

W imieniu organizatora Krzysztofa Zakrety zachęcamy do udziału w Rowerowym Rajdzie Solidarności, który odbędzie się 20 sierpnia 2020 r. Start z Lubawy o godzinie 5:10 (boisko sportowe), natomiast z Iławy o godzinie 6:00 (Ratusz Miejski). Miejsce docelowe: 

Gadańsk, temto: 25 km/h. Wszyscy uczestnicy będą ubezpieczeni. W programie składanie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności.